Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Exempla uirtutis. Caesars Bellum Gallicum en de Romeinse historiografie

  • Prof. dr. Stephan Busch
Datum
donderdag 1 maart 2018
Tijd
Serie
Forum Antiquum
Locatie
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Zaal
Vossiuszaal

Abstract

Bij het lezen van het Bellum Gallicum is het tegenwoordig gebruikelijk geworden om meer te zoeken naar wat de tekst verbergt dan naar wat Caesar zegt, een gevolg van M. Rambauds heel invloedrijke stelling van de ‘déformation historique’. Door de overeenkomsten die Caesar met de geschiedschrijving uit zijn tijd vertoont te benadrukken, wil deze lezing pleiten voor een meer ‘directe’ lectuur. Het gaat om narratieve structuren en het retorische concept van euidentia. Net als Livius of Sallustius heeft ook Caesar een directe boodschap voor zijn lezers en kunnen enkele passages als ‚exempla uirtutis’ (of het tegendeel daarvanbeeld) worden gelezen.

Over de spreker

Stephan Busch is sinds 2006 professor Klassieke Filologie aan de universiteit van Trier. Van 2004 tot 2006 heeft hij ook gedoceerd aan onze opleiding in Leiden. Zijn onderzoek richt zich onderr andere op het epigram, epigrafiek, narratieve structuren in antieke teksten en op receptie. Daarnaast is Stephan Busch beoefenaar van het actief Latijn, waarover hij in samenwerking met Sophia Aeterna op de vrijdag na het Forum Antiquum een seminar zal verzorgen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.