Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Courtrooms of Conflict

Datum
dinsdag 27 februari 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Samenvatting proefschrift

Op koloniaal Java bestonden aparte rechtbanken en wetten voor verschillende bevolkingsgroepen. In haar proefschrift Courtrooms of Conflict toont Sanne Ravensbergen niet alleen de ongelijkheid aan van dit gesegregeerde strafrechtsysteem in de negentiende eeuw, maar biedt ook inzicht in de onzekere en onrechtvaardige werking van het koloniaal strafrecht in de praktijk.

In de rechtbanken waar de niet-Europese bevolking berecht werd (de Landraden en Ommegaande Rechtbanken) velden Javaanse en Nederlandse rechtbankleden gezamenlijk het vonnis. Islamitische en Chinese leiders gaven advies over religieuze en lokale rechtstradities. Superioriteitsgevoel, raciale vooroordelen en achterdocht over de Islam onder de Nederlanders leidden tot onwetendheid en wantrouwen ten opzichte van de Javaanse rechtbankleden.

Tegelijkertijd was de ‘pluralistische’ rechtszaal, juist vanwege de samenwerking tussen een diversiteit aan actoren, een arena waar de koloniale staat geleidelijk werd geconsolideerd. Met name in de Landraden leidde een verstrengeling van administratieve (en financiële) belangen met de rechterlijke macht ertoe dat de onpartijdigheid van de strafrechtsbedeling ver te zoeken was. De pluralistische rechtbanken waren vol conflict tussen verschillende machtsstructuren en rechtstradities, maar functioneerden tegelijkertijd in het voordeel van de koloniale staat en bleven bestaan tot het einde van de koloniale tijd.

Met als startpunt telkens de rechtszaal zelf analyseert Courtrooms of Conflict de juridische, politieke en persoonlijke conflicten die zich voordeden tussen de verschillende actoren in de koloniale rechtszaal. Via deze benadering toont Ravensbergen aan hoe niet alleen ongelijkheid, maar ook onzekerheid en onrechtvaardigheid centraal stonden in het koloniaal strafrecht zoals dat opgelegd werd aan de lokale bevolking.

Promotoren

  • Prof.dr. H.W. van den Doel
  • Prof.mr.dr. A.W. Bedner

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Maarten Muns, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
m.a.muns@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.