Universiteit Leiden

nl en

Scholenbijeenkomst Learning@LeidenUniversity

Datum
donderdag 11 januari 2018
Tijd
Locatie
Universiteit Leiden (op loopafstand van Centraal Station Leiden)

De Universiteit Leiden nodigt decanen, docenten en besturen van scholen voor voortgezet onderwijs van harte uit voor een interactieve bijeenkomst over de onderwijsvisie van onze universiteit. In deze onderwijsvisie zijn onderstaande ambities geformuleerd.

Wat betekenen deze ambities voor aanstaande studenten? En hoe kunnen scholen leerlingen hier op voorbereiden?

Ambities

  1. De invoering van ‘onderzoekend leren’ als didactisch concept in alle opleidingen.
  2. De organisatie en facilitering van kleinschalige learning communities waarin studenten actief participeren (activerend onderwijs).
  3. Meer differentiatie in leerroutes zodat de student de flexibiliteit krijgt om de studieloopbaan aan te passen aan de doelen die hij/zij zelf stelt.
  4. Meer aandacht voor transferable skills binnen het curriculum, bij voorkeur geïntegreerd en in een geleidelijke en doorlopende leerlijn door het gehele curriculum. Het concept van ‘onderzoekend leren’ schept daar nieuwe mogelijkheden voor.
  5. Versterking van de oriëntatie op de arbeidsmarkt.
  6. Versterking van de oriëntatie op de samenleving.
  7. Versterking van de technologische oriëntatie in het onderwijs en in het onderwijsaanbod.
  8. Versterking van de internationale oriëntatie en de oriëntatie op diversiteit.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.