Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

LLX rondetafel over de rechtsstaat in Polen

  • Andrew Drzemczewski
  • Paweł Filipek
  • Ben Smulders
  • Marcin Warchoł
Datum
donderdag 25 januari 2018
Locatie
Gravensteen
Pieterskerkhof 6
2311 SR Leiden
Zaal
0.11

In de afgelopen twee jaar heeft de Poolse wetgever een serie maatregelen getroffen om de rechterlijke macht te hervormen. Deze ontwikkeling heeft aanleiding gegeven tot grote meningsverschillen, zowel binnen als buiten Polen. Verschillende internationale organen, zoals de Venice Commission en de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, hebben scherpe kritiek uitgeoefend op de situatie in Polen; zij stellen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding is. In Polen is scherp op deze kritiek gereageerd. Eind december 2017 nam de Europese Commissie op haar beurt het standpunt in dat er een duidelijk gevaar is dat voor een ernstige inbreuk op de rechtsstaat in Polen. De Commissie kondigde verschillende maatregelen aan, waarvan de meest in het oog springende wel is dat – voor het eerst in de geschiedenis – het mechanisme van art. 7 lid 1 EU/verdrag in werking werd gesteld.

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert het Europa Instituut in Leiden een bijeenkomst met de titel “Securing the rule of law in Poland: which role for Europe?”. Op deze besloten bijeenkomst komt een aantal top-experts samen; de zgn. Chatham House Rule is daarbij van toepassing. Drie sprekers zullen inleidingen verzorgen:

  • Dr. Andrew Drzemczewski, Straatsburg (voormalig topambtenaar van de Raad van Europa, nu o.a. visiting professor aan de Middlesex University Law School, London)
  • Dr. Paweł Filipek, Krakau (docent Europees en Internationaal recht aan de Uniwersytet Jagielloński, en Crakow University of Economics)
  • Ben Smulders, Brussel (kabinetschef van Vice-President Frans Timmermans van de Europese Commissie)
  • Marcin Warchoł, Warschau (Staatssecretaris, Ministerie van Jusititie, Polen) 

LLX rondetafel

De rondetafel bijeenkomst wordt georganiseerd in de context van de Leiden Law Exchanges (LLX). Het doel van deze LLX bijeenkomsten is het faciliteren en uitwisselen van ideeën over actuele juridische kwesties tussen academici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. De zogenaamde Chatham House Rule is van toepassing. De bijeenkomst is alleen op uitnodiging bij te wonen.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met Pauline Vincenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.