Universiteit Leiden

nl en

Promotie

De expat en de stad. Den Haag en Jakarta, 1945-2015

Datum
donderdag 25 januari 2018
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

De expat en de stad. Den Haag en Jakarta, 1945-2015

Veel steden adverteren met het exclusieve aanbod van appartementen, scholen en diensten voor expats. Maar wie zijn zij eigenlijk en waarom worden zij zo warm verwelkomd? In deze historische studie van expats in Den Haag en Jakarta in de naoorlogse periode, wordt hun vestigingsproces in de stad bestudeerd vanuit een langetermijnperspectief en op basis van empirisch materiaal uit de archieven van gemeentes, ambassades, expat clubs en scholen en aan de hand van interviews.

Dit onderzoek laat zien dat de naoorlogse en postkoloniale periode gekenmerkt wordt door de opkomst van een nieuwe generatie van expats die een zeer divers profiel hebben wat betreft hun nationaliteit, sociale achtergrond, beroep, carrière en gezinssituatie. Als een gevolg daarvan bemoeien niet langer alleen nationale overheden zich met het vestigingsproces van de expat, maar ook bedrijven, internationale organisaties en stedelijke o verheden.

Afhankelijk van de werkgever en de contractvoorwaarden waaronder de expat naar het buitenland wordt uitgezonden, resulteert dit wisselend in integratie of isolatie. Aangezien expats steeds internationaler carrières hebben en ook hun partners en kinderen vaak onderdeel uitmaken van internationale netwerken van clubs en scholen, blijkt er tevens sprake van een verdergaande standaardisering van de manier waarop expatgemeenschappen zich wereldwijd organiseren.

Deze studie is desalniettemin ook een waarschuwing voor stedelijke overheden om geen te generalistisch beeld van de expat te hebben en voldoende oog te hebben voor de heterogeniteit binnen deze groep, hoe zij in de bredere geschiedenis van migratie naar de stad passen, en welke invloed internationaliseringsprocessen hebben voor andere minderheden en stadsbewoners.

Promotor

  • Prof.dr. L.A.C.J. Lucassen

Bijwonen

Promoties zijn vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden.

Proefschriften

Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen

Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
i.van.arkel@bb.leidenuniv.nl
071 527 3282

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.