Universiteit Leiden

nl en

Serie

Recht, Literatuur en Existentialisme

In oktober 2017 is aan de Campus Den Haag de lezingenreeks 'Recht, Literatuur en Existentialisme' van start gegaan. Deze lezingenreeks van Recht en Literatuur Leiden wordt wegens succes herhaald. Hierin komen belangrijke werken van grote auteurs zoals Nietzsche, Dostojevski, Kafka, Sartre, Camus, De Unamuno en Genet aan bod.

In acht lezingen bezinnen wij ons op de betekenis van het existentialisme voor het recht. De existentialistische levensbeschouwing vinden we zowel in de filosofie als in de literatuur. Zij leert dat de wereld niet zonder te abstraheren in begrippen, wetten, mechanismen en systemen gevangen kan worden. Deze stroming is zeer invloedrijk geweest en is dat nog altijd. In de rechtsgeleerdheid is haar relevantie grotendeels miskend. Ten onrechte, zoals zal blijken. Wat kan zij betekenen voor het recht, dat toch juist op positieve kennis, techniek en systematiek is aangewezen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.