Universiteit Leiden

nl en

Serie

Karl Popper en Hannah Arendt over het verschil tussen feit en fictie

Door prof.dr.mr. Herman Philipse, universiteitshoogleraar in de wijsbegeerte, Universiteit Utrecht

In de New York Review of Books trok Christopher Browning een vergelijking tussen Trump en Hitler: ‘Both Hitler and Trump proclaimed their countries to be ‘losers,’ offered themselves as the sole solution to these crises, and pledged a return to the glories of an imagined golden past’.
Kunnen we iets leren voor onze tijd van belangrijke filosofische critici van het nazisme?
Zowel Hannah Arendt (1906-1975) als Karl Popper (1902-1994) waren van Joodse afkomst en vluchtten voor Hitler. Beiden probeerden de ideologische wortels van het nazitijdperk te doorgronden. Ook formuleerden ze normen waaraan een open en democratische samenleving moet voldoen. Deze reeks behandelt centrale thema’s uit het werk van Karl Popper en Hannah Arendt.

Programma

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.