Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus strategisch procederen

Datum
donderdag 14 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Centraal staat de vraag: hoe beslist de rechter een geschil? Daarbij wordt de hoofdlijn van redeneren door de rechter afgezet tegen het doorsnee denkpatroon van een advocaat. Aandacht wordt besteed aan de eisen van rechtsvordering waarmee de rechter te maken heeft, daar waar de advocaat vaak meer bezig is met het verhaal van zijn cliënt en het materiele recht.

Aandacht wordt ook gegeven aan de beslissingsstrategieën: op welke onderdelen van datgene wat partijen hebben aangevoerd, wordt beslist en wanneer komt de rechter tot een eindvonnis en wanneer tot een tussenvonnis. In welk geval geeft de rechter een bewijsopdracht? En hoe motiveert hij zijn beslissing? Verder worden de stelplicht en de bewijslastverdeling uitvoerig behandeld en wordt toegelicht hoe de rechter met stellingen en betwistingen omgaat. 
Ook wordt aandacht besteed aan de inrichting van processtukken: de inhoud, de techniek en de presentatie. Wat is aan te bevelen en wat kan de advocaat beter laten? 

Anders gezegd, de rechter vertelt over zijn eigen manier van werken en de wijze waarop hij naar de door advocaten aangeleverde processtukken kijkt, zodat de advocaat daar zijn voordeel mee kan doen.

Duidelijk wordt gemaakt op welke wijze een rechter een hem voorgelegde zaak analyseert. De advocaat krijgt een kijkje in de keuken van de rechter.

De advocaat die van de werkwijze van de rechter op de hoogte is, zal beter in staat zijn relevante informatie op een voor zijn cliënt zo gunstig mogelijke wijze aan de rechter te presenteren. Daarmee verhoogt die advocaat zijn kansen op succes!

Verdiepingscursus strategisch procederen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.