Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Recht & Literatuur

Datum
15 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De rechtspraktijk lijkt nauw verbonden te zijn met tragedies, drama en misschien zelfs met het noodlot. Wat voor verweer kunnen advocaten voeren tegen de menselijke tragedies waar zij mee geconfronteerd worden in de praktijk? Op de vraag wat de betekenis van de tragedie en van literatuur voor de rechtspraktijk is, zijn verschillende antwoorden mogelijk.

In deze verdiepingscursus ‘Recht en Literatuur’ beginnen wij bij Antigone, een tragedie waarbij een belangrijk juridisch paradigma is ontstaan over de tegenstelling tussen legitimiteit en legaliteit. Het handelt onder meer over de vraag naar wat rechtvaardigheid nu precies is of kan zijn.

Daarnaast is literatuur onmisbaar als het aankomt op het ontwikkelen van inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Deze kwaliteiten zijn van belang voor een ieder die zich met het recht bezighoudt. Immers, het recht leeft en ontwikkelt zich alleen door de verhalen van mensen van vlees en bloed, die aanleiding geven tot een conflict of verzoek. Literatuur heeft aandacht voor dit menselijk perspectief. Zij houdt juristen een spiegel voor.

Verdiepingscursus Recht & Literatuur