Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht in de praktijk 2017

Datum
maandag 4 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De cursus beoogt een zeer praktijkgerichte invalshoek te geven bij de behandeling van het civiele procesrecht. Er zal vooral aandacht worden besteed aan de valkuilen die zich bij de start van de procedure en, aan beide zijden, bij het verdere verloop daarvan kunnen voordoen. Dit geldt zowel voor de bodemzaken en het kort geding in eerste aanleg als in hoger beroep.  Mede aan de hand van diverse casusposities worden valkuilen en aandachtspunten met u doorgesproken. De cursus bouwt voort op de basiskennis van het civiele procesrecht, die bij de deelnemers aanwezig wordt geacht terwijl ook praktische vaardigheden worden bijgebracht. Uiteraard wordt daarbij aandacht besteed aan de meest actuele rechtspraak. 

De cursus wordt gegeven door ervaren docenten die beogen niet alleen theoretische maar vooral praktische inzichten bij te brengen. Zo zal tevens worden stil gestaan bij beslismomenten, waarvoor rechters zich onder meer bij het concipiëren van uitspraken gesteld zien. 

Van de cursisten wordt een actieve inbreng verwacht. Daartoe zullen korte inleidende colleges worden gevolgd door het bestuderen van casusposities in groepjes, die daarna plenair zullen worden besproken. 

Dag 1 - 4 december 2017:

  • Het gebruik van de beginselen van procesrecht.
  • Winnen of verliezen? Stelplicht en bewijslast, het bewijsaanbod. Bewijslevering door verschillende bewijsmiddelen (geschriften, deskundigen, getuigen).

Dag 2 - 11 december 2017:

  • Do’s en dont’s en tips bij zittingen: de comparitie en het pleidooi.
  • Kort geding.
  • De rechtsmiddelen hoger beroep en verzet.
  • Conservatoir beslag.

Leerdoel
Na een inleiding op het onderwerp en besprekingen met korte casus en praktijksituaties kunnen de belangrijkste onderdelen van het burgerlijk procesrecht effectief worden toegepast naar de laatste stand van zaken.

Alle ruimte voor discussie en stellen van vragen. Vragen mogen ook vooraf worden ingestuurd zodat tijdens de cursus aandacht daaraan kan worden besteed. Graag mailen naar: pao@law.leidenuniv.nl

Verdiepingscursus Burgerlijk Procesrecht in de praktijk 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.