Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de praktijk

Datum
maandag 18 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De bestuurlijke voorprocedure is een wezenlijk element binnen het stelsel van rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten. Een zorgvuldig gebruik van deze procedure kan veel ergernis bij belanghebbenden – en een gang naar de bestuursrechter – voorkomen.

Het bestuursorgaan kan dus veel kosten besparen door adequaat te reageren op bezwaren (of brieven die daarop lijken) tegen besluiten en zienswijzen over voornemens. Denk in dit verband aan de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Tegelijkertijd leert recent onderzoek dat veel bezwaarmakers ontevreden zijn over de afhandeling van hun bezwaren. Hieruit kan worden afgeleid dat bij het heroverwegen van voornemens en besluiten nog een wereld valt te winnen.

Het vorenstaande vormt voldoende aanleiding tot het kritisch bekijken van mogelijkheden om de inrichting van de bestuurlijke voorprocedures te verbeteren. Deze cursus verschaft daarvoor praktische handvatten. Aan de hand van inleidingen en casusbesprekingen raakt u snel op de hoogte van actuele wetgeving en nieuwe jurisprudentie die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

Tijdens de cursus komt niet alleen de bezwaarschriftprocedure aan bod. Er wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, die meer en meer zwang raakt als potentieel voorportaal van de rechterlijke procedure maar waarover welbeschouwd nog niet heel veel bekend is. Literatuur over afdeling 3.4 Awb is schaars en doorgaans beknopt.

De docent bespreekt alle relevante aspecten van de bestuurlijke voorprocedures, en leggen hierbij verbanden met alternatieve wijzen van geschilbeslechting zoals mediation en de behandeling van klachten. Binnen dit kader wordt ook aandacht besteed aan diverse vormen van communicatie, waaronder elektronisch berichtenverkeer.

Er bestaat veel ruimte voor inbreng van de cursisten. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd om situaties uit de eigen praktijk aan te dragen.

Verdiepingscursus Bestuurlijke voorprocedures in de praktijk

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.