Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdieping Strafrecht: Interpretatie van Bewijs

Datum
maandag 11 december 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

In een kort tijdsbestek krijgt u praktische inzichten aangereikt in onderwerpen als forensisch interpreteren en concluderen (logica, bewijskracht) en strategieën om hiermee om te gaan, en het voorkomen van onterechte conclusies.

Ook rechters zijn immers vatbaar voor valkuilen in het redeneren met bewijs, het negeren van feiten, en het over- of onderschatten van de bewijskracht van informatie. De interpretatie van bewijs in het strafrecht speelt een belangrijke rol in zowel het zelf redeneren met bewijs door de jurist, als in de wisselwerking met de forensisch deskundige.

Door met kennis van zaken elkaars taal te verstaan en op passende wijze te communiceren kunt u optimaal geïnformeerd worden over juist die vragen die voor u het meest relevant zijn.

Deze onderwerpen zullen uitgebreid en aan de hand van veel voorbeelden aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst evenals recente ontwikkelingen.

Verdieping Strafrecht: Interpretatie van Bewijs

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.