Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Vaardigheden - Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen

Datum
donderdag 14 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Deze cursus biedt uitleg van beginselen van argumentatietheorie en logica, met het oog op verbetering van argumentatieve slagvaardigheid. Immers: gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Bovendien kunnen drogredeneringen ten onrechte overtuigen.

De cursus is dan ook gericht op:

  1. herkenning van drogredeneringen,
  2. theoretische analyse met het oog op praktische toepassing,
  3. slagvaardig gebruik van theoretische kennis voor betere herkenning en weerlegging van drogredeneringen.

Aan de orde komen:

  • Kleine catalogus van drogredeneringen, waaronder “spelen op de man in plaats van op de zaak” (ad hominem v. ad rem), verwisseling van noodzakelijke en voldoende voorwaarden en verwisseling van statistische met causale verbanden
  • Hoofd- en bijzaken in argumentatie
  • Beginselen van logica en hun praktisch belang
  • Argumentatieve problemen in feitenvaststelling en bewijs
  • Retorische slagvaardigheid

Vaardigheden - Argumentatieleer: Gelijk hebben én krijgen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.