Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium Spoorwegrecht

Datum
15 december 2017
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Op 15 december 2017 wordt in Leiden het congres Ontwikkelingen in het Spoorwegrecht georganiseerd. Tijdens het congres wordt aandacht besteed aan de verticale interactie tussen het Europese recht en het nationale spoorwegrecht. De horizontale interactie tussen het spoorwegrecht en de meer klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht en het publiekrecht vormt in diverse lezingen een andere belangrijke leidraad.

Op 20 september 1839 reed de eerste trein in Nederland. Sindsdien is er ruim 7000 kilometer spoor aangelegd, maken er per dag meer dan een miljoen reizigers gebruik van de trein en werken er tienduizenden mensen in de spoorsector. De regelgeving heeft zich voortdurend ontwikkeld en is sinds de liberalisering van de spoorsector eind vorige eeuw enorm in omvang toegenomen. Europese richtlijnen volgen elkaar in hoog tempo op, het inmiddels al vierde spoorwegpakket staat voor implementatie en de in Nederland in 2005 ingevoerde Spoorwegwet is diverse malen ingrijpend veranderd, evenals daaronder hangende besluiten en regelingen. Ook de verhoudingen tussen diverse spoorpartijen blijven in beweging. Zo speelt thans de discussie over de omvorming van spoorwegbeheerder ProRail van private onderneming naar bestuursorgaan. Tegen deze achtergrond wordt op 15 december 2017 in Leiden het congres Ontwikkelingen in het Spoorwegrecht georganiseerd. In het congres wordt aandacht besteed aan de verticale interactie tussen het Europese recht en het nationale spoorwegrecht. De horizontale interactie tussen het spoorwegrecht en de meer klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht en het publiekrecht vormt in diverse lezingen een andere belangrijke leidraad.

Symposium Spoorwegrecht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie