Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Reformatie en religieuze migratie

Datum
maandag 4 december 2017
Tijd
Serie
500 jaar Reformatie
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

In dit hoorcollege gaan wij in op de vroegmoderne omgang met migratie en religieuze diversiteit. Met de focus op het Nederlandse en Duitse taalgebied wordt belicht hoe religieuze conflicten tot grote migratiestromen leidden, hoe de toenmalige maatschappijen hierop reageerden en hoe de vluchtelingen hun nieuwe woonplaatsen vormden.

spreker

Dr. Johannes Müller, universitair docent Duitse taal en cultuur, LUCAS, Universiteit Leiden

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.