Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Minisymposium Filosofie & Spiritualiteit. Een prachtige dans: afstand en nabijheid

  • Barbara Zwaan
  • Martin van Kalmthout
Datum
vrijdag 22 december 2017
Tijd
Locatie
Vergadercomplex 'Nieuwe EnergieLeiden'
3e Binnenvestgracht 23
2311 NB Leiden

Een prachtige dans: afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen

Tijdens dit symposium zal het gaan over de spanning tussen afstand en nabijheid in intermenselijke relaties, aan de hand van werk van psychotherapeut Carl Rogers, filosoof Martin Buber en priester-schrijver Henri Nouwen.

Programma

13.00 - 13.45

Inloop en opening dagvoorzitter

13.15  - 14.00

Afstand en nabijheid in het werk van de jonge Henri Nouwen
Barbara Zwaan

In haar boek Een prachtige dans. De therapeutische afstemming van afstand en nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen (KSGV, Tilburg, 2017) beschrijft Barbara Zwaan de complexiteit van het evenwicht tussen afstand en nabijheid van helper en hulpvrager aan de hand van Rogers, Buber en Nouwen. In haar bijdrage gaat zij na hoe die complexiteit gestalte krijgt bij de jonge Henri Nouwen.
Drs. Barbara Zwaan studeerde Franse Taal- en Letterkunde en theologie in Leiden. Ze is geestelijk verzorger en publiceert over existentiële levensthema’s.

14.00 - 14.45

Carl Rogers’ worsteling met religie en spiritualiteit
Martin van Kalmthout

Een kritische beschouwing over Rogers’ gedachtegoed in termen van afstand/nabijheid en vanuit overdracht/tegenoverdracht roept de vraag op waar Rogers’ zoektocht hem uiteindelijk bracht en hoe we zijn ultieme invulling daarvan achteraf moeten waarderen. Het spanningsveld tussen autonomie en verbondenheid kan wellicht ons inzicht in de essentie van zijn benadering verhelderen.

Dr. Martin van Kalmthout is praktiserend psychotherapeut. Voorheen universitair hoofddocent klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer Psychotherapie en de zin van het bestaan en dit voorjaar Oog in oog met jezelf.

14.45 - 15.30 Pauze

15.30

-

16.15

Doe je schoenen van je voeten want de plaats waarop je staat, is heilig. Martin Buber en de ander
Rico Sneller

Het is maar weinig denkers gelukt om mystiek en alledaagsheid te verbinden. Martin Buber valt de eer te beurt hierin geslaagd te zijn. Als verwoed pleitbezorger van interculturele dialoog en bruggenbouwer tussen Oost en West, kent hij een diepte toe aan de ontmoeting met de ander die niet onder doet voor wat mystici nastreven. Zijn dialogische filosofie vormde een fundamentele inspiratiebron voor Carl Rogers' benadering van de psychotherapie.

Dr Rico Sneller is universitair docent wijsbegeerte aan de universiteit Leiden. Zijn belangstelling gaat o.a. uit naar joodse bijdragen aan de Westerse denktraditie en naar comparatieve filosofie. Verder is hij vice-president van de internationale netwerkorganisatie APGC (Alternative Perspectives and Global Concerns), een organisatie die een dialogische benadering tussen culturen en tradities hoog in haar vaandel draagt.

16.15

  - 16.45

Uitwisseling tussen sprekers en zaal

16.45

  - e.v.

Afronding en voortzetting in het cafe

 

Opgeven is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld. Opgeven voor deze bijeenkomst, en/of voor de mailinglist, kan hier.

De Leidse werkgroep Filosofie & Spiritualiteit

wil door middel van mini-symposia de relatie tussen spiritualiteit en academische filosofie verkennen in een dialoog tussen universiteit en samenleving

Dr. Gerard Visser, em. prof. dr. Hans Gerding, dr. Angela Roothaan, dr Rico Sneller en drs. Barbara Zwaan

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.