Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Invisible bars; The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour market

Datum
vrijdag 8 december 2017
Tijd
Locatie

Utrecht

Op vrijdag 8 december 2017 verdedigt Elina van ’t Zand-Kurtovic haar proefschrift: ‘Invisible bars; The impact of having a criminal record on young adults’ position in the labour market’ position in the labour market’. Ze heeft haar promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht en is per 1 november 2017 aan de slag gegaan als universitair docent criminologie in Leiden. Hieronder volgt een korte samenvatting van haar onderzoek.

Na de straf is de kous niet af voor veroordeelden. Als gevolg van preventief screenen kunnen zij uitgesloten worden van allerlei maatschappelijke posities, zoals een baan, stage, opleiding of vrijwilligerswerk. Dit wordt soms als zwaardere ‘straf’ ervaren dan de straf zelf. Tegenwoordig worden bijna een miljoen mensen per jaar gescreend door het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Jongvolwassenen met een strafblad verkeren hierdoor in grote onzekerheid. Een niet te onderschatten gevolg is dat zij vanwege angst voor persoonlijke afwijzing en schaamte zichzelf op grote schaal bij voorbaat uitsluiten van arbeidsmarktkansen. Zij weten namelijk nooit van tevoren of zij voor een baan of opleiding in aanmerking komen. Zij ervaren hierin weinig hulp van re-integratieprofessionals en  zijn op zichzelf aangewezen, wat hun arbeidsmarktpositie verzwakt.

Investeren in diverse re-integratieprogramma’s is zinloos als jongvolwassenen – als het puntje bij paaltje komt – niet daadwerkelijk kunnen re-integreren in de samenleving. De partijen die een rol spelen in het re-integratieproces stellen zich vaak (inter)passief op: zij lijken gebrand op het vermijden van verantwoordelijkheid voor risico’s en schuiven die door naar andere partijen. Uitsluiting vindt daarom niet alleen plaats met het oog op veiligheid, maar ook op de schijn van veiligheid. Dit onderzoek legt de onbedoelde neveneffecten bloot van toenemend preventief screenen. De impact hiervan is in kaart gebracht door 31 jongvolwassenen met een strafblad (gemiddeld 23,6 jaar oud) over een periode van +/- 6-18 maanden te volgen in hun re-integratieproces. Daarnaast zijn professionals en ouders, die bij dit proces betrokken waren, geïnterviewd. De persoonlijke belevingen van jongvolwassenen creëren een diepgaand begrip van de gevolgen van stigmatisering op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over deze promotie op de website van de Universiteit Utrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.