Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Inleiding Fiscaal recht voor advocatuur en notariaat

Datum
4 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Advocaten, -notarissen en -juristen hebben in hun praktijk vaak te maken met fiscale aspecten van hun zaken en werken regelmatig samen met fiscalisten. Fiscale basiskennis is van belang om op tijd de belangrijkste fiscale aandachtspunten te onderkennen en hierover op effectieve wijze met de belastingadviseur te communiceren. Op interactieve wijze zal tijdens deze cursus gedurende één dagdeel worden ingegaan op zowel het formele als het materiële belastingrecht. De docenten geven tevens aandacht aan actuele fiscale zaken die de praktijk raken.

Aan de orde komen fiscale aspecten die binnen ondernemingsrecht, insolventierecht, contractenrecht, arbeidsrecht naar voren komen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer een goed overzicht van de verschillende fiscale aspecten en is het fiscale jargon ter zake verduidelijkt. De deelnemer kan de fiscale risico’s beter inschatten, onderkent mogelijke fiscale knelpunten (tijdig) en kan deze (laten) oplossen. De deelnemer zal op een effectievere manier kunnen communiceren met de belastingadviseur en de samenwerking met de belastingadviseur zal hierdoor verbeteren. Op deze wijze zullen cliënten beter kunnen worden geadviseerd.

Inleiding Fiscaal recht voor advocatuur en notariaat