Universiteit Leiden

nl en

Cursus

In drie stappen naar een begrijpelijke uitspraak

Datum
11 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Uitspraken van rechtbanken zijn vaak nogal lastig te volgen. Het gebruik van juridische termen, omslachtige zinnen of ondoorgrondelijke motiveringen maakt dat veel burgers uitspraken onleesbaar vinden. De behoefte aan toegankelijke en begrijpelijke rechtspraak wordt dan ook steeds groter. In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een goed leesbare uitspraak lastig en tijdrovend is.

In deze workshop krijgt u handvatten aangereikt om de begrijpelijkheid van uw uitspraken te vergroten. Met drie praktische en makkelijk  toepasbare stappen verbetert u de helderheid van de formuleringen en motiveringen, zonder dat u afbreuk doet aan de juridische inhoud. De stappen worden ge├»llustreerd met voorbeelden uit gepubliceerde uitspraken, en er is tijdens de workshop tijd ingeruimd om de toepassing van de drie stappen te oefenen.

In drie stappen naar een begrijpelijke uitspraak