Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteitencursus Recente rechtspraak Vervoerrecht

Datum
18 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

In deze actualiteitencursus wordt de belangrijkste en meest actuele jurisprudentie op het gebied van het zee- en vervoerrecht besproken. Niet alleen de recente Hoge Raad-arresten, zoals ‘KWS/Liander’, ‘Delacher/Geris’, ‘Veldhuizen/Beurskens’ en ‘Schenker/Transfernica’, maar ook de hof-arresten, vonnissen en artikelen over onder meer CMR, expeditie, cognossementen, bevoegdheid, global limitation en terreinborden worden behandeld.

Na het volgen van deze actualiteitencursus Recente rechtspraak Vervoerrecht bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en is uw kennis weer up-to-date.

Actualiteitencursus Recente rechtspraak Vervoerrecht