Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Wet Markt en Overheid

Datum
dinsdag 12 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Wanneer overheden op een rechtmatige wijze economische activiteiten willen verrichten, dan moeten zij (behoudens uitzonderingsgevallen) rekening houden met de gedragsregels uit de Wet markt en overheid (WM&O). 

Deze wet heeft tot doel het tot stand brengen van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en particuliere ondernemingen. Een van de gedragsregels is de plicht om de integrale kostprijs van de aangeboden goederen of diensten door te rekenen aan de afnemers ervan. Dat gebeurt nog lang niet altijd: de Autoriteit Consument en Markt heeft in 2015 voor het eerst meerdere schendingen van deze regel door gemeenten vastgesteld. Ook particuliere concurrenten schromen niet om procedures te starten met een beroep op de regels uit de Wet markt en overheid.

Voor juristen is het daarom goed om kennis te nemen van de  grenzen en mogelijkheden die de wet biedt bij het verrichten van economische activiteiten. Deze cursus beoogt daarin te voorzien door op praktische wijze in te gaan op de volgende onderdelen:

  1. Wat zijn de meest recente beleidsontwikkelingen rondom de WM&O?
  2. Wanneer verricht een bestuursorgaan economische activiteiten?
  3. Wanneer moet een bestuursorgaan zich aan de WM&O houden bij het verrichten van economische activiteiten, en wanneer niet?
  4. Hoe handelt een bestuursorgaan conform de WM&O?
  5. Wat zijn de lessen die bestuursorganen en particulieren kunnen leren van de besluiten van de ACM en de gevoerde gerechtelijke procedures in het kader van de WM&O? 

Actualiteiten Wet Markt en Overheid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.