Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Datum
vrijdag 15 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Docent behandelt onderwerpen van verbintenissenrecht, waarmee iedere advocaat los van zijn specialisatie in aanraking komt. Zoals uitleg van overeenkomsten, verjaring, volmachten, vertegenwoordiging, klachtplicht, verzuim en ingebrekestelling, algemene voorwaarden, ongerechtvaardigde verrijking. Docent behandelt relevante uitspraken of aanstaande of recente ontwikkelingen die rondom die voorliggende thema’s spelen, met veel ruimte voor discussie en vragenstelling. 

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.