Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten straf(proces)recht 2017

Datum
woensdag 6 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De Actualiteitencursus Straf- en strafprocesrecht heeft primair tot doel een overzicht te bieden van actuele thema’s binnen wet- en regelgeving en rechtspraak op het terrein van het strafrecht (materieel strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht) en strafprocesrecht. Daarbij wordt beoogd, in de selectie van thema’s alsmede de wijze waarop zij worden besproken, een sterke koppeling te maken met de rechtspraktijk. Zodoende wordt niet alleen de inhoud van de actualiteiten weergegeven, maar worden ook uitdrukkelijk aanknopingspunten geboden voor de omgang met nieuw recht. De inhoud van de cursus wordt kort voor de cursus vastgesteld, om te garanderen dat daarin de meest recente ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen worden meegenomen. 

Actualiteiten straf(proces)recht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.