Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Omgevingsrecht 2017

Datum
donderdag 14 december 2017
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Het omgevingsrecht is voortdurend in beweging. Zo wordt het toepassingsbereik van het Activiteitenbesluit steeds meer uitgebreid, treedt de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking, wordt met spanning afgewacht hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (of misschien zelf het HvJ EU) zal gaan oordelen over het Programma Aanpak Stikstof en liggen er prejudiciĆ«le vragen bij HvJ EU over de verhouding van het Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht  tot de Europese Dienstenrichtlijn.

Anna Collignon en Jan van Oosten zullen u bijpraten over deze en andere actualiteiten.

Onderwerpen

Algemeen

 • Rechtsbescherming (o.a. relativiteit en belanghebbenden)
 • Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving ('VTH') in de Wabo
 • Crisis- en herstelwet

Ruimtelijke ordening

 • De (nieuwe) Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Detailhandel en ruimtelijke ordening
 • Provinciale verordening en ontheffing
 • Kruimelgevallen
 • Parkeren
 • Doorwerking milieunormen

Milieu

 • Wijziging van het Activiteitenbesluit (4e tranche en nieuwe wijzigingen in 2017)
 • Actualiteiten jurisprudentie (o.a. toepassing BBT en BREF's)
 • PAS

Actualiteiten Omgevingsrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.