Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Mededingingsrecht 2017

Datum
maandag 4 december 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Het mededingingsrecht blijft zich onverminderd snel ontwikkelen. Ondernemingen die steeds vaker geconfronteerd worden met flinke boetes voor het overtreden van de mededingingsregels of schadevergoedingsacties van afnemers die schade hebben geleden als gevolg van een kartel.

Aan de hand van de fundamenten van het mededingingsrecht - kartelverbod, machtsposities, concentraties en handhaving – behandelen sprekers recente en relevante ontwikkelingen van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. 

U wordt gewezen op de risico's en gevolgen voor ondernemingen van recente besluiten en uitspraken van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), de Europese Commissie en nationale en Europese rechters. Zoals de gevolgen van het overtreden van mededingingsrechtelijke bepalingen (clementieregeling, nietigheid, (persoonlijke) boete), meldingen van fusies, overnames en joint ventures, valkuilen bij een machtspositie, compliance.

Kortom, in een kort tijdsbestek bent u volledig op de hoogte, deelt u met vakgenoten kennis en inzichten die direct toepasbaar zijn voor uw proces- en adviespraktijk.

Actualiteiten Mededingingsrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.