Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Beslag- en executierecht

Datum
8 december 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

In deze cursus wordt nader ingegaan op actuele thema's op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op het terrein van het beslag- en executierecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Naast het bieden van een overzicht van de ontwikkelingen op een bepaald thema wordt ook ingegaan op de consequenties voor de rechtspraktijk.

Er zal in één middag een overzicht worden gegeven van de belangrijkste en meest actuele regelgeving en jurisprudentie van het afgelopen jaar dan wel die in 2017 naar verwachting op u af zullen komen. Na afloop beschikt de deelnemer over kennis van de nieuwe ontwikkelingen en praktisch inzicht in de betekenis ervan voor de rechtspraktijk.

Onderwerpen die behandeld zullen worden:

Verzoekschrift en verlofverlening, opheffing en bankgaranties, posities beslaglegger, beslagene, advocaat en deurwaarder, executoriaal beslag, beslag en IPR, Europees bankbeslag

Actualiteiten Beslag- en executierecht