Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Verdiepingscursus Oorzakenonderzoek bij faillissement

Datum
30 november 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Bij deconfitures als de ondergang van Imtech, DSB en V&D is de roep om oorzakenonderzoek groot, maar ook in het MKB is het van belang. Betrokkenen willen ‘de onderste steen boven’. Niet in de laatste plaats vanwege mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en dito verhaalsmogelijkheden.

Het is van belang dat oorzakenonderzoek methodisch wordt aangepakt. Hiermee wordt de kans vergroot dat de reconstructie recht doet aan de feitelijke omstandigheden, maar ook dat ‘bias’ en daarmee samenhangende willekeur door het bekend zijn van de uitkomst (faillissement) wordt geminimaliseerd. In deze cursus wordt daarom het fenomeen oorzakenonderzoek vanuit juridische, bedrijfseconomische en psychologische invalshoeken behandeld. Dit alles aan de hand van boeiende casuïstiek en theorie.

Verdiepingscursus Oorzakenonderzoek bij faillissement: juridische, bedrijfseconomische en psychologische perspectieven