Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Vaardigheden - Helder en foutloos formuleren

Datum
2 november 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Hoe legt u de betekenis van juridische begrippen helder aan leken uit? Hoe zorgt u ervoor dat uw zinnen geen doolhof worden? Welke stijl is het meest geschikt voor processtukken, en welke voor correspondentie met collega’s of met een wederpartij? In deze training krijgt u alle handvatten om adequaat uw schriftelijke stukken te formuleren. U ontvangt tips voor het verbeteren van uw schrijfstijl en oefent direct met de stof zodat deze goed beklijft.

Onderwerpen

  • Vaktaal vertalen voor leken
  • Complexe zinsconstructies
  • Archaïsche en omslachtige taal
  • De juiste toon en stijl
  • Foutloos Nederlands: spelling, taalfouten en interpunctie

Vaardigheden - Helder en foutloos formuleren