Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Studiedag Staatsteun

Datum
8 november 2017
Tijd
Bezoekadres
NH Hotel
Jaarbeursplein 24
3521 AR Utrecht

Sinds de onderzoeken van de Europese Commissie naar mogelijke staatssteun bij onder andere Starbucks en Apple, is de problematiek van steun niet weg te denken uit het belastingrechtelijk landschap. Terecht wordt onderkend dat de Europese staatssteunregels risico’s meebrengen voor belastingplichtigen. Tegelijkertijd zijn er nog de nodige vragen: Wanneer is sprake van steun? Is alle steun illegaal? Wat zijn de gevolgen van illegale steun? En wat betekent dit voor Nederlandse belastingplichtigen? Dit zijn enkele van de kwesties die in deze cursus aan de orde komen.

Doel van deze cursus is om zicht te geven op het hele speelveld van de steunregels toegespitst op de toepassing bij (Nederlandse) belastingmaatregelen. Cursisten krijgen het gereedschap aangereikt voor het signaleren van staatssteun en het mitigeren van de risico’s die ermee gepaard kunnen gaan.

De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel ligt de nadruk op de toepassing van de materiële steunregels. De focus is op het steunverbod van artikel 107, lid 1, VWEU, dat de criteria geeft voor het begrip ‘staatssteun’. Op systematische wijze worden alle criteria van het verbod besproken alsmede de toepassing ervan in een fiscale context. In het bijzonder wordt gekeken naar de lastige problematiek van selectiviteit en het gebruik van tax rulings. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag naar staatssteun en transfer pricing. Ook komen enkele bekende Nederlandse structuren aan bod, zoals het gebruik van ruling over informeel kapitaal (zgh. ‘infokap-rulings’) en de CV/BV-structuur dat momenteel gebruikt wordt door veel Amerikaanse multinationals.

In het tweede deel van de cursus wordt gekeken naar de formeelrechtelijke aspecten van het steunverbod met de nadruk op artikel 108, lid 3, VWEU en de Procedureverordening (2016). Gekeken wordt naar de rol van de Europese Commissie bij het handhaven van het verbod en naar de mogelijkheden voor het goedkeuren van fiscale steun. Voorts wordt aandacht besteed aan de terugvordering van illegale steun en aan de berekening van het steunbedrag en het rentecomponent dat daarbij in acht moet worden genomen. Tot slot komen de ontwikkelingen omtrent het Nederlandse Wetsvoorstel Terugvordering Staatssteun aan de orde.

Vanzelfsprekend is er ruimte om vragen te stellen. Desgewenst kunnen cursisten van tevoren een vraag inbrengen.

Studiedag Staatsteun