Universiteit Leiden

nl en

Lezing

NGL lezing: Jan Boersema

Datum
16 november 2017
Tijd
Serie
Lezingen Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden
Bezoekadres
Huygens Laboratorium
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden
Zaal
Sitterzaal

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden organiseert lezingen voor iedereen met interesse in de natuurwetenschappen.

Professor Jan Boersema verdiept zich zijn gehele professionele carrière al in duurzaamheid in relatie tot de mens. Hij studeerde Biologie aan de Rijkuniversiteit Groningen en doceerde daar onder andere Milieuwetenschappen. Ook promoveerde hij in de theologie. In de jaren negentig werd Boersema secretaris generaal van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Sindsdien heeft hij een leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de milieuwetenschappen, en sinds 2014 ook aan de Universiteit Leiden. Daarnaast was hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Cambridge.

Op dit moment onderzoekt Boersema de relatie tussen duurzaamheid, natuur, cultuur, wereldbeschouwing en religie, onder de titel 'Hoe groen is vooruitgang?'. Naast zijn publicaties over onder andere de ecologische geschiedenis van Paaseiland inclusief zijn beroemde beelden, vervult hij de rol van editor van verschillende tekstboeken in de milieuwetenschappen, en van het Journal of Integrative Environmental Sciences. Tevens onderzoekt hij de relatie tussen de verovering van de Amerikaanse staten op de inheemse bevolking, en de impact op de natuur daarvan.