Universiteit Leiden

nl en

Lezing

NGL lezing: “Negentiende-eeuwse Nederlandse emigranten en de Amerikaanse wildernis"

Datum
donderdag 16 november 2017
Tijd
Serie
Lezingen Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden
Locatie
Huygens
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden
Zaal
Sitterzaal

Aanmelden voor deze lezing

Lezing

In 1609 zeilde VOC-kapitein Henry Hudson met ‘De Halve Maen’ vanuit Amsterdam naar Noord-Amerika, op zoek naar een noordelijke route naar Azië. Dat vormde het begin van een nu al vier eeuwen durende connectie tussen de ‘Nieuwe Wereld’ en Nederland.

Rond 1850 vertrokken opnieuw grote groepen emigranten ‘naar Amerika’. Deze mensen vestigden zich met name in de onontgonnen gebieden van het Midden-Westen, de bossen van West-Michigan en de prairies van Iowa. Enkele decennia later was deze ‘wildernis’ weinig meer over. De woudreuzen waren geveld, de prairie opgerold en grote predatoren zoals wolf en beer verdwenen uit het landschap. Nergens ter wereld voltrok de transformatie van woeste gronden tot moderne landbouw en industriegebieden zich in zo’n tempo als in de negentiende eeuw in Noord-Amerika. De Nederlandse emigranten namen deel aan dat veranderingsproces en hebben er in hun brieven en ‘Memoires’ over geschreven.

Boersema beschrijft in de lezing de leefwereld van deze emigranten, plaatst hun handelen en motieven in een breder kader en trekt de lijnen door naar de hedendaagse discussies over de ‘Nieuwe Wildernis’.

Programma

19:30 Inloop
19:45 Lezing
20:30 Pauze
20:45 Vervolg lezing
21:15 Borrel

Over de spreker

Jan J. Boersema is hoogleraar Grondslagen van de milieuwetenschappen en is gespecialiseerd in de levensbeschouwelijke aspecten van de relatie mens-natuur relatie tot de mens. Hij studeerde Biologie aan de Rijkuniversiteit Groningen, doceerde daar Milieuwetenschappen en promoveerde in de Theologie. In de jaren negentig werd Boersema algemeen secretaris van de Raad voor Milieubeheer bij het toenmalige ministerie van VROM. Van 2001- 2012 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de Milieuwetenschappen, en sinds 2012 ook aan de Universiteit Leiden. Van 2009 - 2010 was hij als fellow verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Boersema is editor van het leerboek Principles of Environmental Sciences en editor in chief van het Journal of Integrative Environmental Sciences

Op dit moment onderzoekt Boersema de relatie tussen duurzaamheid, natuur, cultuur en levensbeschouwing onder de titel 'Hoe groen is vooruitgang? Onder die titel geeft hij met CML collega’s dit jaar een HOVO cursus. Zijn onderzoek richt zich op een reconstructie van de ecologische geschiedenis van Paaseiland, waarover hij twee boeken schreef en op de rol van Nederlandse emigranten bij het verdwijnen van de Amerikaanse wildernis in de negentiende eeuw.

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden organiseert lezingen voor iedereen met interesse in de natuurwetenschappen.

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.