Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer

Datum
dinsdag 14 november 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Een grondige toch overzichtelijke handleiding in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en hoe deze rechtspraak in de Nederlandse rechtspraktijk doorwerkt of zou moeten doorwerken. De cursus bevat instructie over de toetsingscriteria voor de rechtvaardiging van een kinderbeschermingsmaatregel, over de uit de Europese rechtspraak voortvloeiende procedurele vereisten en over de nieuwe regels van het Europees Hof over het bewijsrecht in kinderbeschermingszaken. Er wordt tevens stilgestaan bij de bestuursrechtelijke aspecten van het kinderbeschermingsrecht. Bij deze cursus wordt een speciaal voor dit doel ontwikkeld cursusboek aangeboden, een samenstelling van Europeesrechtelijke en nationale rechtspraak, met tekst en uitleg.

Leerdoel van de cursus

De cursus is toegespitst op de taken van de advocaat. De toetsingscriteria verschaffen inspiratie voor gronden in verweerschriften. Het onderdeel over procesrecht stelt de advocaat in staat om procedurele fouten van de verzoekende instantie op te merken en biedt onderbouwing voor gronden over de onrechtmatigheid hiervan. De cursist krijgt nieuwe inzichten in het bewijsrecht. In steeds meer gevallen ligt de bewijslast bij het bestuursorgaan of dient de rechtbank een correctie aan te brengen in de procesongelijkheid.

Kinderbeschermingsrecht: bewijs, procesrecht en het optimale verweer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.