Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

De veranderende rol van de docent

  • Paul Ashwin
Datum
20 november 2017
Tijd
Bezoekadres
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2311 NR Leiden

Hoger onderwijs staat in Nederland op de drempel van een grootschalige cultuuromslag naar meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student en de begeleiding naar een productieve rol in de maatschappij. Dit derde symposium van de Leiden Teachers’ Academy richt zich op het gevolg van deze veranderingen voor ons onderwijs:  wat is de aard ervan en hoe kunnen docenten hier invulling aan geven? Maar ook: kan de universiteit van een onderzoeker verwachten dat zij haar onderwijs aanpast aan de maatschappelijke vraag naar meer toegepast onderwijs? Het symposium is bedoeld voor docenten en studenten van de universiteit Leiden en gericht op onderwijsverbetering in de praktijk.

Opleiden en voorbereiden

Paul Ashwin, hoogleraar hoger onderwijs aan Lancaster University, zal de keynote lecture verzorgen. Onder de titel “Making Sense of Employability in Research-led Teaching Environments” zal hij betogen dat van een tegenstelling tussen opleiden in een discipline en voorbereiden op de arbeidsmarkt geen sprake hoeft te zijn, vooropgesteld dat de staf het curriculum ontwerpt met een duidelijk beeld voor ogen van de kwaliteiten van de alumni die de opleiding hebben gevolgd.

Debat

In de aansluitende forumdiscussie zal de rol van de docenten centraal staan. Mag van hen verwacht worden  dat zij hun onderwijs zo inrichten dat ook  breder inzetbare competenties worden ontwikkeld? Voor-  en tegenstanders gaan het debat aan en uiteraard kunnen alle aanwezigen hierin hun stem laten horen.

Concrete voorbeelden

Zoals gebruikelijk zal het LTA-symposium ook concrete voorbeelden bieden van mogelijkheden om de opzet van het onderwijs aan te passen opdat dit voor studenten en docenten betere resultaten biedt.  In vervolg daarop zullen wij  de deelnemers uitdagen in onderling overleg vast te stellen of en hoe ze in hun eigen onderwijs invulling kunnen geven aan de door studenten geuite wens dit sterker te richten op hun toekomst als alumnus.

Programma

12:00 uur

Registratie en inloop met lunch

13:00 uur

Introductie,  gevolgd door keynote lecture door Paul Ashwin van Lancaster University:  Making Sense of Employability in Research-led Teaching Environments

14.00 uur

Forumdiscussie aan de hand van stellingen

14:45 uur

Pauze

15:15 uur

Pitches ter voorbereiding op de sessies

15:45 uur

Rondetafelsessies

16:30 uur

Afsluiting en borrel