Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium | Leiden Teachers' Academy

De veranderende rol van wetenschappers in de professionele ontwikkeling van studenten

  • Paul Ashwin
Datum
maandag 20 november 2017
Tijd
Locatie
Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
2311 NR Leiden

Heeft u als wetenschapper belangstelling voor onderwijskundige vernieuwing? Wilt u onderwijs effectiever en aantrekkelijker maken voor studenten? Laat u inspireren op de derde jaarlijkse conferentie van de Leiden Teachers' Academy. 

U kunt zich nog tot en met 15 november inschrijven!

Hoger onderwijs staat in Nederland op de drempel van een grootschalige cultuuromslag: er komt meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de student en begeleiding naar een productieve rol in de maatschappij. In het programma van dit jaar draait het om de rol die academici hierin spelen. Is hun academische verantwoordelijkheid beperkt tot state-of-the-onderwijs over (geavanceerde) kennis, of moeten ze studenten voorzien van kennis en vaardigheden die deze later in de maatschappij nodig hebben? De discussie richt zich op de beperkingen en interessante mogelijkheden die er zijn om de behoeften aan geavanceerde kennis en transferrable skills met de wensen van studenten te verenigen.

Dit symposium is bedoeld voor academici en studenten van de Universiteit Leiden en gericht op onderwijsverbetering in de praktijk.

Opleiden en voorbereiden

Paul Ashwin, hoogleraar hoger onderwijs aan Lancaster University, zal de keynote lecture verzorgen. Onder de titel “Making Sense of Employability in Research-led Teaching Environments” zal hij betogen dat van een tegenstelling tussen opleiden in een discipline en voorbereiden op de arbeidsmarkt geen sprake hoeft te zijn, vooropgesteld dat de staf het curriculum ontwerpt met een duidelijk beeld voor ogen van de kwaliteiten van de alumni die de opleiding hebben gevolgd.

Debat

In de aansluitende forumdiscussie zal de rol van de docenten centraal staan. Mag van hen verwacht worden  dat zij hun onderwijs zo inrichten dat ook  breder inzetbare competenties worden ontwikkeld? Voor-  en tegenstanders gaan het debat aan en uiteraard kunnen alle aanwezigen hierin hun stem laten horen.

Concrete voorbeelden

Zoals gebruikelijk zal het LTA-symposium ook concrete voorbeelden bieden van mogelijkheden om de opzet van het onderwijs aan te passen opdat dit voor studenten en academici betere resultaten biedt. In vervolg daarop zullen wij  de deelnemers uitdagen in onderling overleg vast te stellen of en hoe ze in hun eigen onderwijs invulling kunnen geven aan de door studenten geuite wens dit sterker te richten op hun toekomst als alumnus.

Inschrijven

U kunt zich tot 15 november inschrijven via dit formulier. En vergeet niet 10 korte stellingen te beantwoorden.

Programma

12:00‑13:00

Registratie en inloop met lunch

13:00‑13:40

Introductie,  gevolgd door keynote lecture door Paul Ashwin van Lancaster University:  Making Sense of Employability in Research-led Teaching Environments

There are increasing demands for undergraduate degrees to develop graduates who are prepared for employment. Such demands can be particularly challenging in a research-led teaching environment. In this keynote lecture, Paul will talk about the false tension between the role of universities in preparing graduates who can contribute to society and their responsibility to offer students access to disciplinary and professional knowledge. Paul will argue that it is through engagement with disciplinary and professional knowledge that students can be prepared to make a contribution to society, which includes but is not limited to employability. 

13:45‑14:30

Forumdiscussie, geleid door vice-rector magnificus Hester Bijl.
Forumleden: Paul Ashwin (hoogleraar hoger onderwijs, Lancaster University), Sanne Akkerman (hoogleraar Onderwijskunde, ICLON), Arjaan Wit (opleidingsdirecteur Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen), Jan Sleutels (onderwijsdirecteur Instituut Wijsbegeerte, Faculteit Geesteswetenshappen),  Ghislaine Voogd (Voorzitter Leiden University Student Platform)

14:30‑15:00

Coffee/tea break

15:00‑15:25

Pitches ter voorbereiding op de sessies

15:25‑16:30

Rondetafelsessies

Discussieer met collega-academici van diverse faculteiten om uw standpunten duidelijk te krijgen wat betreft de rol van academici bij de professionele ontwikkeling van studenten. Welke pitchonderwerpen hebben u geïnspireerd? Hoe zou u willen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van studenten? Wat zou werken binnen de context van uw onderwijs en wat niet? Of denkt u dat professionele ontwikkeling vooral door activiteiten naast de studie moet plaatsvinden?

16:30‑16:45

Korte samenvatting met de belangrijkste conclusies en tips voor succesvolle, eenvoudig te implementeren vernieuwingen.

16:45‑17:30 Borrel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.