Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Media, entertainment & recht

Datum
28 november 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Media-content is key! Traditionele partijen proberen lineair media-aanbod in een online omgeving te gaan uitzenden; maar er is ook een tegenovergestelde trend zichtbaar; aanbieders van onlineplatforms ontwikkelen en investeren (weer) in lineair media-aanbod; de millennialdoelgroep kijkt namelijk nog wel echt tv of lezen toch nog een tijdschrift of krant.

Deze cursus wijst de deelnemer de weg in de wet- en regelgeving van toepassing op de media- en entertainmentbranche. De nadruk van deze cursus ligt op het recht en daar waar de praktijk in dat kader rekening mee dient te houden. Tevens komen sprekers aan bod die actief zijn in deze branche.

De juridische do’s and dont’s van online naar offline en vice versa. Blijft de Mediawet (altijd) gelden? Ook vanuit het arbeidsrecht zijn er veel veranderingen, welke omwentelingen zijn er gaande? En hoe is dit te toetsen aan verdienmodellen, die mogelijk achterblijven?

Cursus Media, entertainment & recht