Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Conferentie Leadership Crossing Boundaries

Datum
donderdag 9 november 2017
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Uitnodiging leiderschapsconferentie Den Haag

Achtergrond

Maatschappelijke uitdagingen en actuele thema’s vragen om een kritische reflectie en nieuwe benaderingen van leiderschap. Wetenschappers werken daarom samen met  praktijkdeskundigen uit de publieke en private sector aan een agenda voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw publiek leiderschap.

Opzet en kennislijnen

Tijdens deze internationale en interactieve conferentie werken we rond drie kennislijnen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de vertaling naar de praktijk. Centrale thema’s zijn: inclusief leiderschap, over generaties en groepen heen; verbindend leiderschap, voor samenwerkingen tussen organisaties en sectoren; en veranderleiderschap, om innovatie in gang te zetten en vernieuwing te bestendigen. De conferentie vormt het sluitstuk van het gelijknamig project ‘Leadership Crossing Boundaries’ en mondt uit in de formulering van een onderzoeks- en ontwikkelagenda die in december 2017 gepresenteerd wordt.

Programma en sprekers

Naast interactieve sessies en gastsprekers als Maarten Schurink (Voorzitter RvB Sociale Verzekeringsbank), komen professor Sandra Groeneveld (Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden) en andere internationale vooraanstaande wetenschappers aan het woord.

Bekijk het hele programma en de sprekers hier.

Donderdag 9 november vanaf 12.30-17.30 en dinerbuffet na afloop (optioneel)

Voor wie

Deelname aan de conferentie is op uitnodiging. U kunt zich aanmelden via leadership@fgga.leidenuniv.nl o.v.v.: Leiderschapsconferentie 9 november.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en u meldt zich niet af, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht (€ 50,- pp).

Meer informatie

Voor meer informatie en praktische vragen over de conferentie kunt u contact met ons opnemen via leadership@fgga.leidenuniv.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij dr. Ben Kuipers, projectleider (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl ) en bij drs Nikol Hopman, directeur Centre for Professional Learning (n.hopman@fgga.leidenuniv.nl).

Leiden Leadership Centre

Het Leiden Leadership Centre (LLC) van Universiteit Leiden in Den Haag is gericht op onderzoek, onderwijs en leiderschapsontwikkeling. LLC verkent nieuwe wegen om de leiderschapsrol in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. In partnerschap met wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap en op het snijvlak van theorie en praktijk. Het LLC biedt (toekomstige) leiders een platform voor voortdurend leren en ontwikkelen, en de mogelijkheden om te experimenteren met anders kijken en anders doen.

Conferentie Leadership Crossing Boundaries

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.