Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Cleveringalezing: ‘Tussen democratie en dictatuur’

Datum
donderdag 23 november 2017
Tijd
Locatie
Anna van Buerenplein
Anna van Buerenplein 301
2595 DG Den Haag
Zaal
Auditorium

De crisis van de hedendaagse democratie

Het einde der geschiedenis—zo moest volgens de Amerikaanse socioloog, politicoloog en filosoof Francis Fukuyama de val van de Berlijnse muur worden begrepen; als zou de teloorgang van het communisme de intocht inluiden van de Westerse liberale democratie als finale regeringsvorm. Als er in de decennia die volgden al zorgen waren over de kwaliteit van de democratie, betroffen deze vooral nieuw gevestigde democratieën in regio’s die historisch gezien minder ervaring hadden met democratie en rechtstaat, of die of in cultureel opzicht moeilijker verenigbaar werden geacht met democratische normen en waarden.

Nu tegenwoordig zelfs binnen de grenzen van de Europese Unie de bijl wordt gezet in de wortels van de democratische rechtstaat, terwijl de nieuwe president van de Verenigde Staten niet alleen zichzelf en zijn entourage boven de wet acht maar ook de legitimiteit van democratische instituties en procedures ondermijnt door deze moedwillig in diskrediet te brengen, wordt steeds duidelijker dat van een definitieve triomf van de liberale democratie geen sprake is. In deze lezing wordt stilgestaan bij de crisis van de hedendaagse democratie, de erosie van de democratische rechtstaat en de mogelijke deconsolidering van het Westerse model van liberale democratie.

Overige sprekers

Voorafgaand aan de lezing zal voorzitter Menno Witteveen traditiegetrouw spreken over zijn voortdurende zoektocht naar de bronnen die over prof. mr. R.P. Cleveringa verhalen.

Uiteraard zal ook een studentspreker niet ontbreken. Dit jaar is dat Hande Taner. Zij studeert aan het Leiden University College en is daarnaast student-assistent bij het Honours College van de Universiteit Leiden en voorzitter van studievereniging Fortuna.

Programma

19:00 uur Ontvangst met koffie en thee
19:30 uur Start lezingen
21:00 uur Borrel
22:00 uur Einde

Kosten, aanmelding

€ 15,-, over te maken op NL49 ABNA 0478 2848 53 t.n.v. Haags Cleveringacomité te Den Haag. Aanmelden via www.luf.nl/cleveringa (lezing Den Haag aanklikken) of via vanderwerf@feltz.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.