Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten: Wet natuurbescherming

Datum
dinsdag 28 november 2017
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en de Boswet geïntegreerd tot één wet. In één middag wordt u op hoofdlijnen bijgepraat over de stand van zaken van de toepassing van de Wet natuurbescherming, waaronder de actuele jurisprudentie en andere ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Tevens zullen de verwachte ontwikkelingen voor het nieuwe jaar eveneens worden besproken. Kortom, alle reden dus om aan deze cursus deel te nemen.

De cursus richt zich op de gevorderde jurist/-advocaat die zich verzekerd wil weten na afloop ervan weer helemaal “bij te zijn”

Onderwerpen zijn onder meer:

  • Gebiedsbescherming: Natura 2000
  • Soortenbescherming
  • Vergunning- en ontheffingverlening op grond van de Wet natuurbescherming, de Wabo en – in de toekomst – de Omgevingswet

Actualiteiten: Wet natuurbescherming

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.