Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Personen- en familierecht

Datum
24 november 2017
Tijd
Bezoekadres
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Nieuw: aandacht voor de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.                        

In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogens-recht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (wetsvoorstel 33987 ter beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die gedurende de komende jaren tot zeer ingrijpende wetswijzigingen zullen leiden en de agenda van het personen- en familierecht in hoge mate zullen bepalen).

Actualiteiten Personen- en familierecht