Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 2017

Datum
donderdag 2 november 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

In het bijzonder Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen (datum van inwerkingtreding: 1 januari 2018)

Onderdelen actualiteitencursus

Deze actualiteitencursus bestrijkt alle relevante onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, dus de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW, die ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap. Waar nodig worden verbindingen gelegd met het algemene vermogensrecht. De recentste ontwikkelingen in de rechtspraak en de wetgeving worden behandeld. In het bijzonder komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • kosten van de huishouding, gewone gang van de huishouding, economische deelgerechtigdheid, toestemming en bestuur (titel 1.6 BW)
  • omvang wettelijke gemeenschap van goederen: goederen en schulden, gerechtigdheid en bestuur, alsmede ontbinding van de gemeenschap (titel 1.7 BW)
  • verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap, verschil met eenvoudige gemeenschap wat gerechtigdheid en bestuur betreft en uitstapje naar algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW
  • huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen, verhouding tot echtscheidingsconvenant, beperkte gemeenschappen, periodieke en finale verrekenbedingen, verschil tussen verdeling en verrekening (titel 1.8 BW)
  • rechtspraak van de Hoge Raad, in het bijzonder over de voor de rechtspraktijk belangrijkste huwelijksvermogensrechtelijke onderwerpen, te weten economische deelgerechtigdheid, toestemming en verrekenbedingen.

Belangrijkste actualiteit betreft komend recht: op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aangenomen initiatiefwetsvoorstel 33987 inzake beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen; de nieuwe wet treedt op 1 januari 2018 in werking.

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 2017

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie