Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten Bestuurlijke boete

Datum
donderdag 30 november 2017
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste thema's op het gebied van de bestuurlijke boete met u besproken en in Europees grondrechtelijk perspectief geplaatst (EVRM en EU-Grondrechtenhandvest). Aan de orde komen onder meer verwijtbaarheid, bewijs, cautie, lex certa, evenredigheid en samenloop. Daarbij zal de focus liggen op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de verschillende hoogste bestuursrechters en de hoogste Europese rechters (EHRM en HvJEU). Die ontwikkelingen worden in een breder perspectief geplaatst (onder meer in verhouding tot het strafrecht), waarbij ook wordt besproken wat dit betekent voor uw praktijk.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:

  • bewijs en cautie
  • verwijtbaarheid
  • evenredigheid/boetehoogte
  • lex certa
  • samenloop/ne bis in idem
  • bestuursprocesrechtelijke aandachtspunten

Actualiteiten Bestuurlijke boete

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.