Universiteit Leiden

nl en

Stadsatelier Den Haag: ‘Slim groeien’

Datum
dinsdag 3 oktober 2017
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Stadmaken doe je samen!

Het Stadsatelier is bedoeld voor alle stadmakers. Om bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, studenten en alle andere belanghebbenden te betrekken aan de voorkant van de beleidsontwikkeling. Gedeelde verantwoordelijkheid is de sleutel.

“… Samen maken we de toekomst van de stad!”

Meld je nu aan! Deelname is gratis.

Slimme stadsontwikkeling

Den Haag groeit, en wil dat doen op een ‘slimme’ manier. Met de verdichting van de stad, zoals door de gemeenteraad vastgesteld in de Agenda Ruimte voor de Stad, worden de kwaliteitsaspecten voor de stad nog belangrijker omdat de stad intensiever wordt gebruikt, omdat we hoge eisen stellen aan onze omgeving. Verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan hand in hand. De inrichting van de buitenruimte met aantrekkelijke loop- en fietsroutes, duurzame gebouwen en de aanwezigheid van openbaar groen zijn belangrijke ingrediënten om de stad aantrekkelijker te maken, de kwaliteit van leven te verbeteren.
‘Slim groeien’ kan alleen door dit samen met bewoners en andere stadmakers integraal op te pakken, gericht op de nieuwe economie, een veerkrachtige samenleving, slimme stadsontwikkeling en het organiserend vermogen van de stad.

Agenda Ruimte voor de Stad

Op 3 oktober maken we de balans op. De wethouder Joris Wijsmuller zal vertellen wat er de afgelopen maanden is gebeurd als uitwerking van de Agenda Ruimte voor de Stad. Welke gebiedsuitwerkingen zijn gestart en hoe we omgaan met hoogbouw in de stad. Interessante sprekers zullen hun ideeën geven over de kansen en opgaven voor de stad. We blikken ook vooruit; de gemeente maakt een start met een Omgevingsvisie. Essentieel daarbij zijn integraliteit van beleid, flexibiliteit en participatie. Tijdens het Stadsatelier hopen we veel input op te halen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie die in 2018 zal worden vastgesteld.

Programma

8.30 – 9.30 Stadsontbijt met Stadsdichter Sjaak Kroes met zijn act ‘De Woordenwisseling’

9:30 – 10:00 Inloop en ontvangst overige deelnemers

10:00 – 10:05 Welkom en intro door gespreksleider Meike van de Linde

10:05 – 10:45 Joris Wijsmuller met een terugblik op een jaar samen stad maken en de resultaten en een toelichting op het thema van Stadsatelier     2017 Mogelijkheid om vragen te stellen.

10:45 – 11:30 Winy Maas, urbanist en (landschapsarchitect), geeft vanuit zijn ervaring en expertise zijn visie op de ontwikkelingen in Den Haag. Ruimte voor vragen/reactie uit de zaal

11.30 – 12.15 Jeroen den Uyl, partner Twynstra Gudde en auteur van ‘Powerswitch, naar een vitale samenleving’, gaat in op samen stadmaken. Hoe kijkt hij naar de manier waarop we dat in Den Haag doen en wat zijn tips om nog beter gebruik te maken van de Haagse Kracht?

12:15 – 13:00 Lunch en optreden van jonge rappers met een op maat gemaakte rap over Den Haag

13:00 – 14:15 Werksessies ronde 1. Maak een keuze uit 15 werksessies

14:15 – 14.45 Pauze en wissel

14:45 – 16:00 Werksessies ronde 2

16:00 – 16:30 Paneldiscussie met drie stadmakers (namen worden binnenkort bekend)

16:30 – 17:00 Afsluiten met een interview met Joris Wijsmuller. Vervolg op het Stadsatelier en vooruitblik op de omgevingsvisie.

17:00 – 18:30 Stadsborrel met hapjes en een optreden van een Haagse band

Ruimte voor de Stad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.