Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Hannah Arendt over mensenrechten

  • Prof.dr. Herman Philipse
Datum
maandag 16 oktober 2017
Tijd
Serie
Karl Popper en Hannah Arendt over het verschil tussen feit en fictie
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
019

In The Origins of Totalitarianism wijdt Hannah Arendt een hoofdstuk aan een kritische analyse van mensenrechten. Die zouden bloot staan aan de volgende paradox. Enerzijds zouden er rechten zijn die mensen toekomen ongeacht de gemeenschap waarin ze leven. Anderzijds maken mensen wezenlijk deel uit van een gemeenschap. Bijgevolg zijn mensenrechten moeilijk te handhaven, vooral voor vluchtelingen. Ook met betrekking tot dit betoog van Hannah Arendt rijst de vraag in hoeverre het verhelderend is in de tegenwoordige tijd.

De spreker

Herman Philipse studeerde rechten te Leiden en wijsbegeerte in Leiden, Oxford, Parijs, en Keulen. In 1985 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leidse universiteit en sinds 1 september 2003 is hij universiteitshoogleraar (Distinguished University Professor) in de wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek op het gebied van de moderne en contemporaine wijsbegeerte, momenteel in het bijzonder de kennistheorie, de godsdienstfilosofie, en de meta-ethiek. Hij leidt een NWO onderzoeksprogramma over Evolution and Ethics. Het recentste boek van zijn hand is God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (Oxford University Press, 2012).

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.