Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium: ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’

Datum
woensdag 1 november 2017
Tijd
Locatie
EYE Filmmuseum
IJ-promenade 1
1031 KT Amsterdam
Zaal
Foyer & Cinema 3

                            Symposium
‘Collectieve Schadevergoedingsactie in Perspectief’

                        EYE Amsterdam
             woensdag 1 November 2017

 

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en de Erasmus School of Law organiseren een symposium ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’. Het symposium vindt plaats op woensdag 1 november 2017 in het Eye Filmmuseum te Amsterdam en beoogt een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over het wetsvoorstel inzake de collectieve schadevergoedingsactie.

Het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (34 608) introduceert een zogenaamde collectieve schadevergoedingsactie. Beoogd wordt dat partijen kunnen worden gedwongen om een op collectief niveau bepaalde vergoeding te betalen. Daartoe worden verschillende ontvankelijkheidsvereisten voorgesteld voor zogenaamde 3:305a-organisaties, alsmede diverse vervolgstappen.

De sprekers – uit rechtspraktijk en wetenschap – benaderen deze problematiek aan de hand van drie invalshoeken: het perspectief van gedupeerden en gedaagden, het perspectief van de belangenbehartiger en het perspectief van de rechter.

Het symposium ‘Collectieve schadevergoedingsactie in perspectief’ ontvangt financiële steun van Stichting Onderzoek & Ondersteuning Collectieve Actie (OCA).

Programma

12.00        Ontvangst met lunch

13.00        Opening
                  Dagvoorzitter: Daan Asser (Universiteit Leiden)

13.20        Perspectief 1: Gedupeerden en gedaagden
                  Jeroen Kortmann (Stibbe en Universiteit van Amsterdam)
                  Pieter Huitema (De Haan)

14.15         Perspectief 2: De belangenbehartiger
                
Huub Willems (Rijksuniversiteit Groningen)
                  Ianika Tzankova (Universiteit van Tilburg)

15.10        Pauze

15.30        Perspectief 3: De rechter
                 
Ilja Tillema (Erasmus Universiteit Rotterdam)
                  Ton Hartlief (Advocaat-Generaal Hoge Raad en Universiteit Maastricht)

16.25        Paneldiscussie
                  Eddy Bauw (Universiteit Utrecht)
                  Paulien van der Grinten (Ministerie van Veiligheid en Justitie)
                  Albert Knigge (Houthoff Buruma)

17.00        Afronding

17.15         Borrel

Aanmelden

U kunt zich tot en met vrijdag 13 oktober 2017 HIER aanmelden of een email sturen naar a.ali.abadi@law.leidenuniv.nl o.v.v. Aanmelding ‘Symposium Collectieve Schadevergoedingsactie in Perspectief’.
NB. U kunt zich niet meer inschrijven. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.