Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Praktijkgerichte actualiteiten straf-strafprocesrecht

Datum
vrijdag 15 september 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Deze cursus heeft tot doel praktijkbeoefenaren in de strafrechtspleging gelegenheid te bieden na de zomermaanden met een goed overzicht van recente en komende wetswijzigingen alsmede belangrijke nieuwe rechtspraak weer aan de slag te gaan. Wetgeving en rechtspraak zullen daarbij besproken worden vanuit een praktijkperspectief, aldus met nadrukkelijke aandacht voor knelpunten die zich voor kunnen doen in de praktijk en implicaties van nieuwe kaders voor mogelijkheden, waaronder ook de vormgeving van verweren en standpunten.

Onder andere komen aan bod een zeer concrete uitwerking van nieuwe regels ten aanzien van rechtsbijstand in het vooronderzoek, de aanvulling van het spreekrecht voor slachtoffers, de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking en het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg. Ook de actuele nationale en Europese rechtspraak wordt besproken vanuit het perspectief van implicaties daarvan voor de praktijkbeoefenaar.

Praktijkgerichte actualiteiten straf-strafprocesrecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.