Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Leidsch Juridisch Genootschap met Robert Sanders

  • Robert Sanders
Datum
woensdag 27 september 2017
Tijd
Toelichting
met aansluitend een borrel.
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Zaal
C0.12

Op woensdag 27 september 2017 zal de lezing van het Leidsch Juridisch Genootschap worden gehouden door mr. Robert Sanders, promovendus aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij de Nederlandse orde van advocaten.

Onderwerp: “De ontwikkeling en reikwijdte van het advocatentuchtrecht (kort gezegd: ‘Van Napoleon tot Fred Teeven’).”

In de lezing wordt het historisch perspectief van het advocatentuchtrecht, in het bijzonder de ontwikkeling in de verhouding van de bij die vorm van tuchtrecht betrokken belangen, gegeven. Aan de orde komen onder meer de plaats die het advocatentuchtrecht binnen het Nederlandse recht inneemt en de opvattingen van de wetgever over de toepassing en strekking ervan.

Aanmelding: mw. mr. J.M.D. Bharos, tel.: 071-516 5043, e-mail: m.bharos@servicepunt71.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.