Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Een neanderthaler in ons

Datum
woensdag 20 september 2017
Tijd
Locatie
National Museum of Antiquities/ Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
2311 EW Leiden

Wist u dat u waarschijnlijk Neanderthaler-genen bij u draagt? Tijdens deze Engelstalige lezing van dr. Marie Soressi (faculteit archeologie, Universiteit Leiden) ontdekt u de gezamenlijke geschiedenis van de Neanderthaler en de moderne mens.

Een zoektocht naar onze oorsprong en waarom dit belangrijk is

Uit recent onderzoek naar fossiel DNA blijkt dat de huidige bewoners van Europa en Azië een deel van hun genen te danken hebben aan Neanderthalers. Analyses van Neanderthaler-werktuigen en -kampementen laten zien dat cultuur een belangrijke rol speelde in hun dagelijks leven. Neanderthalers, hoewel uniek in vele opzichten, verschilden eigenlijk niet zo veel van onze eigen voorouders. Een nieuwe uitdaging binnen archeologisch onderzoek naar Neanderthalers vormt daarom het achterhalen van de manier waarop deze soort contact had met onze directe voorouders, toen die zo’n veertigduizend jaar geleden naar Europa kwamen. Marie Soressi zoekt een antwoord op deze vraag met behulp van een combinatie van methoden en technieken. Archeologen, paleontologen en genetici werken samen aan het ontrafelen van complexe thema’s binnen de evolutie van de mens. Tijdens haar lezing neemt ze u graag mee in haar zoektocht.

European Society for the Study of Human Evolution

Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van de jaarlijkse bijeenkomst van de European Society for the Study of Human Evolution (ESHE), die dit jaar plaatsvindt in Leiden van 20 t/m 24 september 2017. De ESHE streeft naar het bevorderen van onderzoek naar de biologische en culturele evolutie van de mens. De organisatie wil dit bereiken door communicatie en samenwerking tussen wetenschappers te stimuleren en door bevindingen op dit gebied aan een breder publiek te presenteren.

Aanmelden

Meld je gratis aan via de website van het RMO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.