Universiteit Leiden

nl en

Lezing

Hazelhoff Guest Lecture | AFM behind the scenes: financieel toezicht in tijden van verandering

  • Bas de Wit
Datum
donderdag 28 september 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
A0.51

Het financieel toezicht is onderhevig aan vele nationale en internationale ontwikkelingen. Hoe gaat financiële toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hiermee om? Bas de Wit, Hoofd Juridische Zaken bij de AFM, zal tijdens deze Hazelhoff Guest Lecture onder meer ingaan op deze vraag.

Bas de Wit

De AFM heeft de essentiële taak te waken voor goed werkende en eerlijke financiële markten. De dynamiek van de financiële markten en de toenememende globalisering maken dat zij opereert op een gebied dat constant in beweging is. Zo is samenwerking met andere nationale en internationale toezichthouders de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en bepalen internationale standaarden en Europese regelgeving in belangrijke mate hoe de AFM het toezicht dient in te vullen. Bovendien heeft de Minister van Financiën aangekondigd te bekijken of en hoe de Wet op het financieel toezicht (Wft) moet worden aangepast om beter aan te sluiten op de Europeesrechtelijke ontwikkelingen en de karakteristieken van de financiële sector. Naast deze veranderingen in de wijze waarop toezicht wordt gehouden, geeft de Nederlandse jurisprudentie blijk van een meer indringende rechterlijke toetsing en geïntensiveerde aandacht voor rechtsbescherming tegen toezichtshandelingen.

Hoe zijn deze ontwikkelingen van invloed op het toezicht door de AFM? En hoe zorgt de AFM ervoor dat zij adequaat kan reageren op toekomstige juridische ontwikkelingen in de financiële markten en in het financieel toezichtrecht? In deze Hazelhoff Guest Lecture zal Bas de Wit deze en andere onderwerpen behandelen.

Eerdere Hazelhoff Guest Lectures zijn verzorgd door Jan Kees de Jager, voormalig Minister van Financiën, Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe, curatoren in het faillissement van DSB Bank, Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank (DNB), Rutsel Martha, voormalig Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, Don Scott De Amicis, voormalig Vice President en General Counsel van de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Joanne Kellermann, bestuurslid Single Resolution Board, en Wim Mijs, Chief Executive van de Europese Bankenfederatie (EBF).

Hazelhoff Centre for Financial Law

De Hazelhoff Guest Lectures worden georganiseerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law. Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt academisch onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van financieel recht.

Praktische informatie

Datum:           Donderdag 28 september 2017
Tijd:                15.30-17.00u met aansluitende borrel
Locatie:          A0.51 | Kamerlingh Onnes Gebouw (Leiden Law School)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.