Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Actualiteiten milieueffectenrapportage

Datum
donderdag 7 september 2017
Tijd
Locatie
Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet 'herziening m.e.r.-richtlijn' in werking getreden. Met deze wet wordt de herziene Europese m.e.r.-richtlijn (lees: project-m.e.r.) in Nederlandse wetgeving vertaald. Waarmee de Nederlandse regelgeving voor de milieueffectrapportage voor projecten in overeenstemming met de gewijzigde richtlijn wordt gebracht. Verder blijft het instrument van het milieueffectrapport immer van belang voor besluitvorming, onder meer bij de vaststelling van ruimtelijke plannen als bij de verlening van omgevingsvergunningen voor inrichtingen. In één middag wordt u bijgepraat over de stand van zaken bij de milieueffectrapportages voor projecten en plannen. 

Onderwerpen zijn onder meer: 

  • Milieueffectrapportage voor plannen, o.a. de koppeling met de passende beoordeling;
  • Milieueffectrapportage voor projecten, met extra aandacht voor de implementatie van de wijzigingsrichtlijn.

Actualiteiten milieueffectenrapportage

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.