Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

De overheid als probleem of oplossing?

Datum
dinsdag 19 september 2017
Tijd
Locatie
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Zaal
C1.31

Vanuit bestuurskundig, economisch en rechtsfilosofisch perspectief

Het centrale onderwerp van dit symposium vormt het boek ‘Een studie over de slechtheid van de staat’ (2016).  Hierin stelt Maarten Berg dat  de verzorgingsstaat niet gemoderniseerd, maar afgeschaft moet worden; dat democratie geen neutrale procedure is, maar onlosmakelijk verbonden met sociaal-democratie; dat de overheid nooit iets kan bijdragen aan ‘het algemeen belang’; dat onderwijs, gezondheidszorg en de woningmarkt volledig geprivatiseerd en gedereguleerd moeten worden.

Hoewel Berg’s studie de schijn heeft een rechtse verhandeling te zijn, wordt het vrijheidsideaal consequent, compromisloos en onpartijdig verdedigd, ook als dat neerkomt op ‘linkse’ standpunten over immigratie en oorlogsvoering.

De gerenommeerde hoogleraren In ’t Veld, Hoogduin en Cliteur zullen vanuit hun respectievelijke bestuurskundige, economische en rechtsfilosofische expertise een reactie geven op dit prikkelende boek, nadat de auteur zelf de belangrijkste ideeën en standpunten hiervan uiteen heeft gezet.

Aanmelden en meer informatie via justus-lipsius.nl

Laat via Facebook laten weten dat je aanwezig bent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.