Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

De macht van de meritocraten - Symposium en presentatie van twee nieuwe boeken

Datum
maandag 3 juli 2017
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Spaanse Trappen

Op maandag 3 juli is de feestelijke presentatie van twee nieuwe internationale boeken over de opmars van hoog opgeleide professionals in de wereld van politiek en bestuur.

Tijdens het symposium zullen beide boeken worden gepresenteerd. Vervolgens zullen enkele politieke experts ingaan op vragen als: Hoe erg is deze toenemende meritocratisering van de politiek eigenlijk? Hoe groot is het gevaar van scheve politieke agenda’s, en van een overheid waar grote delen van de bevolking zich niet mee kan identificeren? En hoe moet de democratie opnieuw worden terug gewonnen op de technocratie?

Boeken

Johan Christensen richt zich in zijn boek op een specifiek type professionals. Hij beschrijft hoe economen een centrale rol hebben gespeeld in nationale overheden bij de marktgerichte hervormingen van de economie en de verzorgingsstaat. Het boek geeft antwoord op de vraag waarom economen zoveel invloed hebben gekregen en bespreekt de gevolgen van hun invloed.

Mark Bovens en Anchrit Wille laten op basis van uitgebreid onderzoek zien dat in West Europa hoger opgeleiden alle politieke arena’s domineren. Politieke partijen, actiegroepen en parlementen zijn meer dan ooit tevoren een ‘closed shop’. Aristocratie is vervangen door meritocratie. Wie niet heeft gestudeerd, komt er nauwelijks meer tussen. Zij gaan in op de gevolgen van deze opkomst van de politieke meritocratie, zoals scheve politieke agenda’s, politiek onbehagen en de opkomst van nationalistische partijen.

Programma

Mederator

De moderator van het programma is Caspar van den Berg, universitair hoofddocent aan het Instituut Bestuurskunde.

Overhandiging

Staatssecretaris Jetta Klijnsma neemt beide boeken in ontvangst.

Panelleden:

Johan Christensen, Universitair Docent Universiteit Leiden
Anchrit Wille, Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Utrecht
Pieter Hasekamp, Directeur-Generaal Fiscale Zaken, Financiën.
Wimar Bolhuis, Politiek Assistent Staatssecretaris SZW

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden. 

In onderstaande video vertelt Johan Christensen kort over zijn boek: The Power of Economists

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.