Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

De macht van de meritocraten - Symposium en presentatie van twee nieuwe boeken

Datum
3 juli 2017
Tijd
Bezoekadres
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
Spaanse Trappen

Op maandag 3 juli is de feestelijke presentatie van twee nieuwe internationale boeken over de opmars van hoog opgeleide professionals in de wereld van politiek en bestuur.

Johan Christensen richt zich in zijn boek op een specifiek type professionals. Hij beschrijft hoe economen een centrale rol hebben gespeeld in nationale overheden bij de marktgerichte hervormingen van de economie en de verzorgingsstaat. Het boek geeft antwoord op de vraag waarom economen zoveel invloed hebben gekregen en bespreekt de gevolgen van hun invloed.

Mark Bovens en Anchrit Wille laten op basis van uitgebreid onderzoek zien dat in West Europa hoger opgeleiden alle politieke arena’s domineren. Politieke partijen, actiegroepen en parlementen zijn meer dan ooit tevoren een ‘closed shop’. Aristocratie is vervangen door meritocratie. Wie niet heeft gestudeerd, komt er nauwelijks meer tussen. Zij gaan in op de gevolgen van deze opkomst van de politieke meritocratie, zoals scheve politieke agenda’s, politiek onbehagen en de opkomst van nationalistische partijen.

Tijdens het symposium zullen beide boeken worden gepresenteerd. Vervolgens zullen enkele politieke experts ingaan op vragen als: Hoe erg is deze toenemende meritocratisering van de politiek eigenlijk? Hoe groot is het gevaar van scheve politieke agenda’s, en van een overheid waar grote delen van de bevolking zich niet mee kan identificeren? En hoe moet de democratie opnieuw worden terug gewonnen op de technocratie?

Jette Klijnsma neemt beide boeken in ontvangst.

Moderator: Caspar van den Berg

Aanmelden

Je kunt je via deze link aanmelden.

In onderstaande video vertelt Johan Christensen kort over zijn boek: The Power of Economists