Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Masterclass procederen in arbeidszaken

Datum
maandag 19 juni 2017
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De arbeidsrechtelijke praktijk kan worden getypeerd als een echte procespraktijk. De uitkomst van een arbeidsrechtelijk geschil wordt in belangrijke mate beïnvloed door de wijze van procederen. Een grondige kennis van het arbeidsprocesrecht is daarom voor iedere arbeidsrechtjurist onontbeerlijk. Voor een goed inzicht in het arbeidsrecht is een kennismaking met de praktische kant van het procederen erg belangrijk. Deze praktische kant komt in deze masterclass erg goed aan bod. De masterclass wordt namelijk gegeven vanuit het oogpunt van de advocatuur én de rechtelijke macht en is gericht op de dagelijkse praktijk. Het helpt de arbeidsrechtjurist om strategische keuzes in arbeidszaken te maken. U volgt de masterclass samen met andere specialisten op het gebied van arbeidsrecht waardoor u kennis en ervaringen kunt delen. 

Sinds de Wet werk en zekerheid is er veel veranderd. Deze veranderingen wijzigen ook het procesrecht ingrijpend.  Als arbeidsrechtjurist wilt u op de hoogte zijn van het procederen onder deze nieuwe wet. Veel aandacht zal worden gegeven aan het nieuwe procesrecht onder de WWZ. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de verzoekschriftprocedure ‘nieuwe stijl’, de mogelijkheid tot het meenemen van ‘verband houdende vorderingen’, de nieuwe (fatale) termijnen, en de complicaties en implicaties van vernietiging, herstel en billijke vergoeding. Ook is er aandacht voor de bijzondere regels (valkuilen) bij het procederen in hoger beroep.

*Uiteraard komen alle ontwikkelingen omtrent de invoering van KEI, welke van belang zijn voor de arbeidsrechtpraktijk, uitgebreid aan bod.*

Masterclass procederen in arbeidszaken

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie